Skip to navigation Skip to content

Bulgaria FoPD 2017

Official FoPD Country Page (8 events)

Additional events (1 event)

 

Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria, 18 May

 

They organized all kinds of events. Lecture, exhibition, presentations, demonstrations

All targets groups

Place of the vent: Park of Agricultural University

Responsible person : Assoc. Prof. Dafinka Ivanova, [email protected]
Date is 18 may from 10.00am- 17.00 pm

 

Text of the event in Bulgarian

"Деня на очарованието на Растенията",  ще се проведе на 18.05.2017г, в парка на Аграрния Университет.  Събитието ще бъде съпроводено с изложба- базар на производители на разсади и други биологични продукти. Поканили сме ученици и преподаватели от Строителния техникум Пловдив, които изучават паркове и озеленяване. Участие ще вземат катедра Растениевъдство, Ботаника и Агрометеорология, Лозарство и Винарство /дегустация на вина произведени от нашата изба/ , Агрохимия и Почвознание , Цветарство, Овощарство, Агроекология, Животновъдство др. Организира се ден на отворените врати в хербариумите, почвения музей и библиотеката. В първа аудитория ще бъде представена книгата "Земеделието и хранителната промишленост на Пловдивски окръг-минало настояще и бъдеще". Ще бъдат поканени официални гости и медии.

 Text in English

"The Day of the fascination of the Plants" will be held on 18.05.2017, at the Park of Agricultural University in Plovdiv. The event will be accompanied by an exhibition- Bazaar of producers of planting materials and others plant and organic products. We have invited students and Lecturers from the Technical College Plovdiv, studying planting and landscape architecture. In the event participation will take departments Plant breeding, Botany and Agrometeorology, Viticulture and Wine making / Wine tasting will be organized in the cellar of Agricultural Univercity), Agrochemistry and Soil Science, Floriculture, Fruit Production, Agroecology, Livestock etc. Organized visits will be organized in the herbarium, Soil museum and the library of the University. In the first audience will be presented the book "The Agriculture and Food Industry of Plovdiv region - Past Present and Future ". The official guests and media will be invited. The Student Council at Agricultural University is very active in participation and the organization of the event.


Printed from http://www.epsoweb.org/bulgaria-fopd-2017?468001640=1 on 09/12/18 10:05:18 PM

EPSO is an independent academic organisation currently representing 61 institutional members bringing together more than 204 research institutes, departments and universities from 29 countries in Europe and beyond.